Karl Ernfrid Karlsson


Handelsbiträde 1910, Handlare åren 1912-1919, (Hyrde av Fritz Eugén Eklund) i Åby Nr 1 (Portland), Östervåla.
Diversehandlare i Lilla Åby 1919, Helganbo utjord i Åby, Östervåla.

Senare stavade han namnet: Carl Carlsson.