Nils Olsson


Högstens kallades hemmanet No:5, Bjurvalla. Nils övertog gården 1951 efter sin far Olof Persson och mor Sara Nilsdotter, brukade den till sin död 1860.