Nils Olsson


Avled i en ålder om 13 år, 6 mån och 2 dagar.