Per Olsson


Bonde i Väster Ensta, Tierp.
Odlingsman i Bjurvalla, Östervåla, kom från Väster Ensta, Tierp 1850-09-17.