Per Erik Persson


Jordbruksarbetare Öster Lakbäck Nr:1, Nora.
Kom från Hälla, Bjurvalla, Östervåla 1919-04-18. Familjen till Västerlövsta, 1920-07-02.
Kom tillbaka från Västerlövsta, 1920-10-29.
Torpare, Jordbruksarbetare Andersbo 1:1, Nora 1926.
Jordbruksarbetare Gäddsjö 4:4, Nora 1952. Jordbruksarbetare Gäddsjö 4:29, Nora 1953.