John Gottfrid Nilsson


John flyttade fram till Åby. Uppförde bredvid det nybyggda mejeriet en snickeribyggnad. Den övertogs av Svensk Hemslöjd efter Johns tidiga död. (I Östervåla hembygdsförenings anteckningar står det att han dog 1917, med det rätta datumet är 1918-09-14 enl. prästboken).