Johan Verner Olsson


Bondson Bjurvalla nr:6, 1 mtl. Östervåla.
Arrendator i Bjurvalla Nr 6, 1 mtl. (Herrgården) Östervåla tillsammans med sin broder Per Erik Olsson.
Hemmansägare i Bjurvalla 6:1 1 mtl. "Herrgården" Östervåla 1925.

Han tillhörde "Fattigvårdsstyrelsen",  i många år, som år 1956 döptes om till Socialnämnden var också ordf. under en viss tid.