Lars Persson


Dräng i Olbo Östervåla 1832.
Dräng i Ragnarbo Östervåla 1836.
Dräng i Upplanda Östervåla 1837.
Backstugeman Skogbo ägor Östervåla 1838.
Inhyses Ettingbo ägor Östervåla 1840.
Odlingsman Offerbo ägor Östervåla 1843.