Anders Andersson


Arrendatorson Bjurvalla nr:6 Kaptensboställe Östervåla.
Familjen flyttar till Nora 1854-08-30.
Arrendator i Bro nr:2 1/2 mtl. Nora.
Ägare Söderfors Bruk AB.
Flyttar till Nord Amerika 1885-03-27.