Olof Ersson


Bonde i Bjurvalla, Östervåla.
Bonde i Backa Nr:1.1/2 mtl., Östervåla från 1813-10-26.
Har köpt Lars Perssons (*1813-12-08) del i byn 1/4 mtl.
Har även hemman Nr:3 i Bjurvalla Östervåla.