Axel Edvind Vahlberg


Avled i en ålder om 5 år, 6 mån och 21 dagar.