Andreas Vilhelm Karlsson


Måg och Hemmansägare i Tängesbo Nr 1 1/4 mtl, Östervåla.