Josef Sigfrid Wåhlén


Son, Tapetserare Bjurvalla nr:4 Höganäs Österåla.
Tapetserare Åby nr:8 Gästgivaregården Östervåa 1911.
Tapetserare Åby nr:8 Norrbacka Östervåla 1915.
Tapetserare Annehill, Åby (Helganbo utjord i Åby) Östervåla 1918-11-13.
Tapetserare, Sadelmakare Hov Klippan nr:1 Östervåla 1920.
Sadelmakare Hov Hovsta nr:1 Östervåla 1932.
Vice församlingsföreståndare i Östervåla Missionsförsamling 1941-1944.
Enl. Sveriges befolkning 1950 Hotellinnehavare, Bryggargatan 5, Stockholm, Hotell Hellman.