Lars Persson


Bonde i Bjurvalla Nr 5 2/9 mtl, Östervåla 1846.