Per Persson


Avled i en ålder om 12 år och 16 dagar.