Olof Olsson


Bor och arbetar i Bjurvalla Nr:2. 1/3 mtl., Östervåla, hos sin bror bonden Erik Olsson (*1813-01-04).
Flyttade till Nora 1876-04-26.
Torpare i Råsbo, Nora.
Svagsint.