Johanna Sahlberg


Avled i en ålder om 7 år, 11 mån och 28 dagar.