Selma Sahlström


Avled i en ålder om 1 mån och 25 dagar.