Anders Erik Konstantin Andersson


Avled i en ålder om 1 år, 9 mån och 9 dagar.