Alfred Sahlberg


Son, Stolsnickare i Bjurvalla Nr:4 Salsnäs, Östervåla.
1908 Stolsnickare i Bjurvalla Nr:1 Östervåla.
1923 Arrendator i Svedänge 5/12 mtl. Östervåla.
Änkling flyttar till Hedesunda 1929-04-18. f. Arrendator Hadeholm Hedesunda.