Selma Sahlberg


Avled i en ålder om 8 år och 10 dagar.