På trappan in i snickeriet.jpg

På trappan in i snickeriet.jpg
Foto från slutet av 20-talet. Från vänster, Albert Pettersson. Gösta Pettersson, son till Albert. Magnus Pettersson, bror till Albert. Alrik Eriksson, kusin till Gösta. Georg Pettersson, bror till Gösta.