Gösta P8

Gösta P8
Sven-Erik Olsson, snickare och har även varit lärare på stilmöbelskolan, Östervåla samt Gösta Pettersson.