Gustaf Karlsson


Avled i en ålder om 10 år, 5 mån och 18 dagar.