Jan Petter Rönnbom


Bonde i Hemmingsbo Nr:1. 1/4 mtl., Östervåla från 1879.
Äges då av J.P. Rönnboms Enka i Fågelsta, Östervåla. (Modern).
Spelade nyckelharpa.