Elida Kristina af Trampe f. Vidlund


Kontorist Fågelsta Nr:1 (1:3) Löfvensberg, Östervåla.
Till Gustaf Vasa Stockholm 1934-06-09.
Elida hade ett särboföhållande med Anders Efraim (Effe) Ahrén.
Kallades för det mesta "Ella".