Små-Skolan

Små-Skolan
Renoverad och användes som bygdegård, kallas "Kanikebo-Gården".