Skollärarinnor i Kanikebo skola.jpg

Skollärarinnor i Kanikebo skola.jpg
Margit Karlsson och Linnéa Lundqvist.