Olof Persson Österlund


Flyttar till Västerlövsta 1881-01-03 från Bjurvalla, Östervåla.