Karl Persson Österlund


Dräng i Kerstinbo, Nora 1869.
Flyttar till Västerlövsta 1874-11-15.
Arbetare Molnebo, Västerlövsta.
Dagkarl, Bruksarbetare i Gysinge Österfärnebo.