Carolina Persdotter


Avled i en ålder om 2 år och 14 dagar.