Erik Arvid Vestman


Vid giftermålet Skogsarbetare i Österbor, Möklinta.
Enl. Sv. Befolkning 1950 och 1960 Byggnadsarbetare boende Prästgården 1:22, Ekåsen, Möklinta.