Johan Arvid Johansson


Måg. Skomakare i Västerboda under Kipplingeberg, Skuttunge.
F.d. Gardist. Smed i Väsby, Tierp. Familjen kom från Harbo 1899-11-09.
Smed i Bredänge, Tierp 1900.
Husman, slöjdare i Arvidsbo under Svanby, Tierp 1908.