Johan Rickard Borgström


Vid giftemålet, Järnarbetare.