Johan Alfred Eriksson


Vid giftemålet, Dräng från Olbo nr:1, Östervåla, kom från Lagga 1894-11-10.
Egnahemsägare i Erikslund 1:38, 17/1000 mtl., Lindsbro, Östervåla 1910-10-29.