Lovisa Vilhelmina Andersson f. Anstrén


Vid giftemålet hemmadotter, Degerbo , Tierp.