Arne Emanuel Frisk


Arrendator i Eriksberg Aspnäs Östervåla 1936.
Villaägare Hov 4:25 Smedsgatan 5, Östervåla.