Anders Andersson


Arrendator i Södervissjö 1 mtl.under Närlinge Säteri, Björklinge.
Brukare Västerboda Nr:1 1/2 mtl. och Nr:2 1/2 mtl. under Kipplingeberg, Skuttunge.