Carl Erik Stjärnström


Skomakare i Tibble Nr 1, Björklinge.
Bonde i Gundbo 1:3, Lilla Laggarbo, Östervåla.
Familjen kom Från Björklinge 1902-10-11.