Johan Valfrid Eriksson


Arrendator i Holvastby Nr:1 58/1000 mtl., Nora.
Familjen flyttade från Nickelsbo, Enåker 1932-06-10.