Johan Olof Boman


Stolsnickare Västersälja Bomanstorp Ettinga 3:9 Östervåla.
(På Ettinga utjord i Åkerby, skogslott invid Västersälja.)
Fosterson Johan Emanuel Jansson från 1899-11-13.