Olof Andersson Boman


1845-51 Ängsvaktare i Nolmyra, Harbo.
1851-59 Statdräng.
Statdräng, Sätra ägor Östervåla kom från Harbo 1867-03-17.
Torpare, Korbo ägor Östervåla från 1868.
Torpare, Västersälja ägor Östervåla från 1876.
Flyttar med hustrun till Tierp 1894-05-19.
Bosatt hos sonen August i Skämsta, Tierp.
Bosatt hos sonen August i Dymmelsbo, Tierp från 1900.