Johan Åkerlund


Mördad den 19 februari 1896 i det berömda postmordet i Östervåla "Klockorna i Östervåla"
Johan avlade 1847 folkskollärarexamen i Uppsala. Två år senare organist- o kantorsexamen. Sedan 1847 var han kantor och skollärare i Östervåla samt medlem i skolrådet och han var kommunalstämmo-ordförande. Sedan 1864 var han poststationsföreståndare i Östervåla.
Kronolänsman Brov Arvid Gråberg i Kullarbo, Östervåla var med och uträdde mordet.