Sven Erik Holger Olsson


Enl. Sv. Befolkning 1950, Fabriksarbetare i Tullgarn, Uppsala.