Erik Samuelsson


Familjen kom från Jumkil 1857-11-23. Brukare i Gysta Nr 2 9/32 mtl.-skatte Bälinge.
Familjen flyttar till Skuttunge 1866-11-15.
Familjen flyttar till Östervåla 1876-11-06.
Statarkarl i Aspnäs, bor i Annelund.
Statarkarl i Annelund under Aspnäs 1880.
Statarkarl i Aspnäs igen 1893-12-05.