Per Ulrik Frisk Gran


Dragon i Stynsberg , Tierp. Kom från Tierp 1907-03-26 blev torpare i Vreten, torp i Sätuna Björklinge.
Arrendator av Rossla Nr 1, 1 mtl, Björklinge 1908, ägare Sätuna AB.
Familjen flyttade från Rossla, Björklinge, blev arrendator i Mickelsbo Nr 2, 1/3 mtl, Tierp 1914-11-04.
Arrendator i Eriksberg Aspnäs Östervåla familjen kom från Tierp 1929-11-11.
Arrendaor i Stora Holvarbo Östervåla 1930.