Mathias Ersson


Dräng i Marstalla, Harbo 1827.
Dräng i Prästgården, Östervåla 1828-10-22.
Inhyses på Gräsbo ägor, Östervåla 1830.
Backstugeman på Gräsbo ägor, Östervåla.