Gustaf Vilhelm Serrander


Skollärare Gustaf Vilhelm övertog affären år 1908 i Bjurvalla efter sin frus far Sven Jonsson, men flyttade den en bit längre ner i byn. Vilhelm drev affären till 1919.
Då övertogs affären av snickare Enock Lindblom, Bjurvalla och han flyttade tillbaka dit där den var i början.
Gustaf Vilhelm kom till Bjurvalla nybyggda skola 1892, där han sedan tjänstgjorde till sin död.
Så han var både skollärare och affärsägare samtidigt till 1919 samt ordf. i kommunstämma o fullmäktige. Ledamot av kyrko-  o skolråd och taxeringsnämnd.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-10-24 12:55:51) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-07-14 17:09:11) Kontakta föreningen