Karl Axel Öberg


Vid giftermålet Snickare, Brundby ägor, Villaboda utjord vid Kisberg, Vendel.
Omgift 1936 09-05.