Erik Werner Hallsenius


Avled i Tuberkulos vid en ålder av 2 år, 9 mån och 22 dagar